sobota, 4 grudnia 2010

Epiphany: własny User Agent

Akurat doniesiono mi, że kolega miał problemy z logowaniem przez Epiphany na zacnym skądinąd portalu dobreprogamy.pl. Zmiana identyfikacji przeglądarki wystarczy. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to użyć gconf-editor - zalecam mniej doświadczonym. Bardziej doświadczeni mogą to zrobić za pomocą gconftool - ten opis poniżej.


Jak to zrobić
Modyfikacji wymaga poniższy klucz:
/apps/epiphany/general/user_agent
Identyfikator, tzw. user agent, zmieniamy tak:
$ gconftool --type string --set /apps/epiphany/general/user_agent "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)"
a tak przywracamy domyślną identyfikację:
$ gconftool --unset /apps/epiphany/general/user_agent
Co się dzieje powyżej
--set wskazuje, że do klucza /apps/epiphany/general/user_agent zostanie przypisana nowa wartość, a --type string, że jest ona ciągiem znaków, tzw. string. String jest zawarty w cudzysłowie - można wpisać cokolwiek, co działa. --unset usuwa przypisane dane.

Jak sprawdzić zmiany
Na stronie http://www.spyber.com/ znajdziemy wszelkie dane jakimi identyfikuje się nasza przeglądarka. Oczywiście można też wklepać posta na forum.suse.pl w wątku testowym. ;-)

P.S. W sumie trzeci sposób też istnieje. ;-)

2 komentarze: